Mobirise bootstrap creator

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE:

 • KSIĘGOWOŚĆ:


  - Prowadzenie Ksiąg Handlowych dla osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego

  - Sporządzanie sprawozdań finansowych - Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa

  - Kompletowanie wniosków o wpis sprawozdania do KRS,

  - Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

  - Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu

  wraz z wymaganymi ewidencjami dodatkowymi – rozliczenie z tytułu podatku VAT, ewidencja środków trwałych, wyposażenia i inne.

  - Rozliczenie roczne z podatku dochodowego – sporządzenie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT lub PIT.

  - Doradztwo w bieżących sprawach podatkowych i wyboru formy opodatkowania. • WYNAGRODZENIA I ROZLICZENIA Z ZUS:


  - Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS osób prowadzących działalność oraz z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
  - Sporządzanie i dostarczanie do ZUS dokumentacji do świadczeń z ZUS
  - Sporządzanie list płac ze stosunku pracy oraz naliczenie umów zleceń i o dzieło,
  - Sporządzanie rozliczeń rocznych z tytułu podatku od wynagrodzeń PIT-4R, PIT-8AR, oraz informacji PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców,
  - Doradztwo w zakresie płac oraz innych świadczeń pracowniczych i rozliczeń z ZUS.

 • KADRY:


  - Przygotowywanie kompletu dokumentacji do akt osobowych i prowadzenie pracowniczych akt osobowych,
  - Ewidencja urlopów,
  - Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń,
  - Doradztwo w zakresie Prawa Pracy.

  USŁUGI POZOSTAŁE:

  - Sprawozdania do Urzędu Statystycznego, 
  - Sprawozdania z zakresu Ochrony Środowiska do Urzędu Marszałkowskiego i raporty KOBiZE,
   - PFRON rozliczenie z tytułu obowiązkowych wpłat, wnioski o dofinansowanie z tytułu prowadzenia działalności przez osobę niepełnosprawną oraz z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy zakres usług jest ustalany indywidualnie według potrzeb Klienta.