Księgi rachunkowe Biuro Rachunkowe ATUT - Żywiec - Biuro Rachunkowe ATUT Sp. z o.o.

Przejdź do treści
PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ:

- Zakładanie ksiąg rachunkowych, opracowywanie Zakładowego Planu Kont, Polityki (Zasad) Rachunkowości właściwej dla specyfiki działalności Klienta,

- Prowadzenie Ksiąg Handlowych dla osób fizycznych oraz spółek prawa handlowego
wraz z wymaganymi ewidencjami dodatkowymi – rozliczenie z tytułu podatku VAT, VAT UE, ewidencja środków trwałych, wyposażenia i inne,

- Sporządzanie sprawozdań finansowych - Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa,

- Kompletowanie wniosków o wpis sprawozdania do KRS,

- Rozliczenie roczne z podatku dochodowego – sporządzenie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT lub PIT,

- Doradztwo w bieżących sprawach podatkowych i wyboru formy opodatkowania.Copyright (c) 2020 Biuro Rachunkowe ATUT Sp. z o.o.  34-300 Żywiec, ul. Komorowskich 27, 608-417-605, (33) 860-01-80
Wróć do spisu treści