Kadry, Płace, ZUS Biuro Rachunkowe ATUT - Żywiec - Biuro Rachunkowe ATUT Sp. z o.o.

Przejdź do treści
WYNAGRODZENIA I ROZLICZENIA Z ZUS:

- Sporządzanie list płac ze stosunku pracy oraz naliczenie umów zleceń i o dzieło,

- Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS osób prowadzących działalność oraz z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,

- Sporządzanie i dostarczanie do ZUS dokumentacji do świadczeń z ZUS,

- Sporządzanie rozliczeń rocznych z tytułu podatku od wynagrodzeń PIT-4R, PIT-8AR, oraz informacji PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców,

- Doradztwo w zakresie płac oraz innych świadczeń pracowniczych i rozliczeń z ZUS.
KADRY:

- Przygotowywanie kompletu dokumentacji do akt osobowych i prowadzenie pracowniczych akt osobowych,

- Ewidencja urlopów,

- Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń,

- Doradztwo w zakresie Prawa Pracy.Copyright (c) 2020 Biuro Rachunkowe ATUT Sp. z o.o.  34-300 Żywiec, ul. Komorowskich 27, 608-417-605, (33) 860-01-80
Wróć do spisu treści